Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางเว็บไซต์ ufabetvillageum4.com ได้มีการกำหนดขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบในการใช้บริการ ซึ่งกฎระเบียบต่าง ๆ กำหนดขึ้นตามมาตรฐานระดับสากล โดยผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยทางเว็บไซต์ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนทุกข้อ ดังนี้

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

 1. ประสบการณ์ผู้ใช้งาน : ผู้ที่เข้าร่วมวางเดิมพันกับทางเว็บไซต์ ufabetvillageum4.com จะต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ จึงจะสามารถใช้บริการกับทางเว็บไซต์ได้
 2. การสมัครสมาชิก : ผู้ใช้งานจะต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นข้อมูลจริงในการสมัครสมาชิก และจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ หากผู้ใช้บริการใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร ทางเราขอปฏิเสธในการให้บริการ
 3. ข้อมูลส่วนบุคคล : ทางเว็บไซต์ ufabetvillageum4.com มีนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลของสมาชิกไปสู่บุคคลที่สามอย่างแน่นอน
 4. การยกเลิกสมาชิก : ผู้ใช้บริการท่านใดที่ละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้บริการ ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกทันที
 5. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ห้ามผู้ใด คัดลอก ดัดแปลง หรือนำข้อมูลที่ปรากฏอยู่ภายในเว็บไซต์ ufabetvillageum4.com ไปเผยแพร่ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืน ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีท่านตามกฎหมาย
 6. การใช้งาน : ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้งานของทางเว็บทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็น การวางเดิมพัน หรือ การทำทุรกรรมการเงินต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์
 7. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : สำหรับการปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไขของทางเว็บไซต์ ทางเรามีสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 8. การละเมิดข้อตกลง : ผู้ใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ufabetvillageum4.com จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด หากพบว่าผู้ใช้บริการท่านใดได้ทำการละเมิดข้อตกลง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมาย
 9. ข้อจำกัดในการรับผิดชอบ : ทางเว็บไซต์มีข้อจำกัดในการรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายต่าง ๆ ในการใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ufabetvillageum4.com ทางเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบทุกกรณี
 10. การติดต่อ : หากท่านพบปัญหาหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้บริการ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา ผ่านทาง contact@ufabetvillageum4.com
 11. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : เมื่อท่านเลือกเข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ufabetvillageum4.com ทางเราจะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้บริการที่ทางเว็บไซต์ของเราได้ระบุไว้อย่างชัดเจน